Voorwaarden

Huurvoorwaarden – vakantiehuis – Winterberg – Sauerland – Duitsland

1.

De definitieve reservering vindt plaats zodra de huurovereenkomst binnen 7 dagen door u wordt geretourneerd, de betaling van de huursom en de borg is betaald. Indien wij de overeenkomst en de betaling niet tijdig ontvangen, behouden wij ons het recht voor van buitengewone opzegging.

2.
. Kleine wijzigingen met betrekking tot de grootte, inrichting en toestand van het huurobject blijven voorbehouden. Omissies op de website blijven voorbehouden.

De verplichte schoonmaakkosten a €40,-dient contant te worden voldaan bij aankomst bij het ontvangen van de sleutel van het appartement.
3.

Het huurobject, de inventaris en alle gemeenschappelijke voorzieningen zoals het portiek en de parkeerplaats dienen met zorg te worden behandeld. Bij eventuele breuk dient het betreffende serviesgoed of glaswerk te worden vervangen. Vuilnisemmers dienen te worden geleegd. Levensmiddelen uit kasten en koelkasten dienen te worden verwijderd. De huurder is gehouden alle tijdens zijn verblijf ontstane schade te vergoeden. De inventaris wordt door de huurder aanvaard in de staat waarin het zich bevindt. Klachten moeten binnen 24 uur bij de verhuurder worden gemeld. Niet gemelde schade die bij de schoonmaak aan het licht komt, wordt in rekening gebracht. Verontreinigingen die met de gebruikelijke middelen niet verwijderd kunnen worden, worden afzonderlijk gefactureerd. Ouders zijn aansprakelijk voor hun kinderen.

4.

Het object mag ten hoogste door het in de huurovereenkomst genoemde aantal personen worden betrokken. Bij overschrijding daarvan behouden wij ons het recht voor van onmiddellijke opzegging.

5.

Huisdieren zijn niet toegestaan.

6.

De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van overmacht. Aansprakelijkheid is eveneens uitgesloten voor eigendommen van de huurder die in het gehuurde appartement verloren zijn geraakt. Voor geparkeerde voertuigen op de parkeerplaatsen of in de garages van het huis aanvaarden wij in geval van schade of diefstal geen enkele aansprakelijkheid.

7.

Bij verbreken van de overeenkomst door de huurder dient de schade die daaruit voortvloeit, dat wil zeggen de volledige huursom minus 10%, te worden voldaan. Wij adviseren u om een annuleringsverzekering af te sluiten, om te voorkomen dat u bij annulering onnodig kosten moet betalen.

8.

Mondelinge afspraken over de overeenkomst dienen schriftelijk te worden bevestigd. Doorhalingen en aanvullingen van de zijde van de huurder gelden als niet geschreven en dienen schriftelijk te worden bevestigd. Mochten afzonderlijke bepalingen van de huurovereenkomst niet rechtsgeldig blijken of mocht er een tekortkoming in de overeenkomst worden vastgesteld, dan wordt de geldigheid van de overige bepalingen daardoor niet aangetast.

9.

Het huurobject kan op de dag van aankomst vanaf 15.00 uur door u worden betrokken en dient op de dag van vertrek voor 10.00 uur door u te worden vrijgegeven. De volledige huurprijs inclusief 150 euro borg moet 3 weken voor aankomst op onze bankrekening te zijn bijgeschreven. De borg ontvangt u binnen 1 week weer retour op uw rekening mits er geen schade of vermissingen geconstateerd zijn.